Екскурзии България

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В АВАНС: Кастра Рубра - крепости и вино

21.00 BGN
1 days, 0 night (03.01.2018 - 03.01.2018)

 

Дата на пътуване: 10.02.2018 г.                    Цена: 21 лв. (при записване до 02.02.2018 г. вкл.)

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА:

СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА - Кремиковски, Чепински и Обрадовски манастири

25.00 BGN
1 days, 0 night (20.01.2018 - 20.01.2018)

 

Дата на пътуване: 20.01.2018 г.                      Цена: 25 лв. (при записване до 12.01.2018 г. вкл.)

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА:

"СУРВА – ПЕРНИК 2018" - прогонване на злите сили и подготвяне за ново начало

25.00 BGN
1 days, 0 night (27.01.2018 - 27.01.2018)

 

Дата на пътуване: 27.01.2018 г.                         Цена: 25 лв. (при записване до 19.01.2018 г. вкл.)

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА: